พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ “ออกัส – พรีม” นักแสดงแบบอย่างจากช่อง 3 เนื่องใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2560”

ออกัส-พรีม รับโล่จากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ (4)            คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 และเพื่อสร้างกระแส พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ จึงได้คัดเลือก ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง นักกีฬา ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์ป้องกันภัยจากแอลกอฮอล์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยมีนักแสดงจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อย่าง ออกัส – วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ และ พรีม – รณิดา เตชสิทธิ์ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมด้วย ศิลปิน ดารา นักร้อง จากหลากหลายสังกัดเข้ารับรางวัลเดียวกันนี้ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น 2 เซ็นทรัลเฟสติวัล อิสต์วิลล์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560  

ออกัส-พรีม รับโล่จากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ (3) ออกัส-พรีม รับโล่จากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ (2) ออกัส-พรีม รับโล่จากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ (1)