นิทรรศการ Degree Shows 12 Exhibition (ดีกรีโชว์ 12 เอ็กซิบิชั่น) 19-21 เม.ย. 2556 ฟรี! ตลอดงาน

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คุณมงคล  พงศ์อนุตรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี จำกัด และ สยามเซ็นเตอร์ จัดงานแสดง นิทรรศการ Degree Shows 12 Exhibition (ดีกรีโชว์ 12 เอ็กซิบิชั่น) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมสุดยอดผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลากหลายสถาบัน ที่ชนะการประกวด “โครงการ Degree Shows (ดีกรี โชว์)” ปี 2012 ในสาขาวิชาออกแบบ 7 สาขา ได้แก่ สถาปัตยกรรม, Interior (อินทีเรีย), Product (โปรดักส์), Graphic (กราฟฟิค), Animation (แอนิเมชั่น), Fashion (แฟชั่น) และ Jewelry (จิวเวลรี่) จำนวน 7 ชิ้น พร้อมรับฟังการเสวนาหัวข้อ “ความน่าสนใจ และประโยชน์ที่ได้จากงานออกแบบ” จากผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะครู-อาจารย์ และเจ้าของผลงาน อาทิ ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร,  บุญเสริม เปรมธาดา สถาปนิกเจ้าของรางวัลระดับโลก  ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 2556 ฟรี! ตลอดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ เอเทรี่ยม 2 สยามเซ็นเตอร์