งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม

6แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมาณโรงแรม TK.PALACE HO-TEL CONVENTION แจ้งวัฒนะเวลา 9.00 น.-12.00 น.สำหรับโครงการ “เด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม” โครงการดีๆที่สร้างสรรค์สังคมสร้างพลเมืองให้เข็มแข็งพร้อมที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นธรรมและนำไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไปโดยเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้มีเวทีและพื้นที่สำหรับการส่งเสียงความคิดความเห็นความต้องการความสามารถเพื่อเดินหน้าและให้การแก้ไขปัญหาต่างๆออกมาจากของพวกเขาเองโดยมี คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมเพื่อเด็กและเยาวชนสถาบันเด็กและเยาวชน (สสย.) และ คุณเนตรดาว ยั่งยุบล หัวหน้าโครงการเด็กและเยาวชนส่งเสียงเพื่อสื่อสารสังคม เข้าร่วมงานแถลงข่าวและกล่าวเปิดตัวโครงการร่วมด้วยตัวแทนเด็กและเยาวชนจาก 5 ภาคของประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พัฒนาเด็กและเยาวชนให้สามารถออกแบบกระบวนการพัฒนาข้อเสนอและรูปแบบส่งเสียงโดยเด็กและเยาวชนนำสู่การสร้างพลเมืองเข็มแข็ง, เพื่อกระบวนการสื่อสารทางสังคมแบบมีส่วนร่วมโดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง, เพื่อพัฒนาพื้นที่รูปธรรมในระดับภาคเพื่อสร้างการสื่อสารให้เด็กพื้นที่ทางสังคมเรื่องเด็กและเยาวชน, เพื่อพัฒนายกระดับองค์ความรู้การสื่อสารสังคมโดยใช้ฐานงานเด็กและเยาวชนเชิงปฏิบัติการในพื้นที่และเชิงประเด็นและเพื่อพัฒนากระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะโดยเด็กและเยาวชนและนำสู่การบูรณาการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนจาก 3 กลุ่มใหญ่คือ 1. กลุ่มเด็กนอกระบบ 2. กลุ่มเด็กชายขอบ 3. กลุ่มเด็กในสถานศึกษา

โดยนางสาวเข็มพรวิรุณราพันธ์กล่าวว่า “สื่อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆมีพื้นที่มีการสื่อสารถึงเรื่องราวของตัวเขาเองผ่านอัตลักษณ์ของเขาเองโดยที่ผ่านมาส่วนใหญ่เวลาพูดถึงปัญหาเด็กและเยาวชนมักจะเป็นผู้ใหญ่ที่ออกมาบอกว่าเด็กๆมีปัญหาอะไรบ้างต้องการอะไรบ้างแต่เรามักจะไม่ค่อยได้ยินว่าแท้จริงแล้วเด็กและเยาวชนเขาคิดอย่างไรโครงการนี้จึงเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0 ยุคดิจิทัลที่มีเครื่องมือการเข้าถึงสื่อและใช้สื่ออย่างกว้างขวางเราจึงต้องเชื่อมั่นว่าเด็กและเยาวชนเขามีพลังสามารถที่จะส่งเสียงถึงความเป็นตัวเขาออกมาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์และสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองได้สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมได้”

นายเป้ย-ฤทธิ์พันธ์วิจิตรพรอดีตหัวหน้าแก๊งเอราวัณแก๊งมอเตอร์ไซด์ที่มีสมาชิกกว่า 200 คันจากจังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนี้ให้สัมภาษณ์ว่า “ความผิดพลาดของชีวิตในอดีตเนื่องจากความรู้สึกกดดันจากครอบครัวที่ตั้งความหวังกับผมไว้สูงอยากให้เรียนตามที่ครอบครัวคิดว่าดีสำหรับเราก็คือเป็นหมอแต่ผมไม่ได้ชอบไปทางด้านนั้นเลยต่อต้านด้วยการไม่ตั้งใจเรียนหนังสือช่วงมอ.ปลายผมเลยต้องย้ายโรงเรียนถึง 7 ที่และเข้าไปอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนที่รู้สึกว่าทำให้ตัวเองสบายใจต้องพัวพันเรื่องปัญหายาเสพติดและการทะเลาะวิวาทอยู่เสมอก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นประมาณ 6 ปีวันหนึ่งก็คิดได้ว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆต้องได้ขอทานเขากินแน่ๆและต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นนไม่ดีแบบนี้ไปตลอดเลยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและลองไปนั่งขอทานได้เงินมา 25 บาทเป็นข้าวมื้อที่อร่อยที่สุดในโลกก็ได้อ่านหนังสือธรรมะและได้ชักชวนให้เพื่อนๆที่เดินทางผิดอยู่มากลับตัวเป็นคนดี” ซึ่งนายฤทธิ์พันธ์ได้รับรางวัล ‘คนดีศรีเชียงใหม่’ รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่และเป็น ‘ทูตความดีแห่งประเทศไทย’ จากสมเด็จพระเทพฯ

5เราหวังว่าเสียงเล็กๆของเด็กและเยาวชนที่เปล่งออกมาจากตัวของพวกเขาเองนี้จะเป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่ในเวลาอันใกล้ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมมีแต่ความสุขต่อไป