กระทรวงวัฒนธรรมและบ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย จัดอบรมการประดิษฐ์และการเชิดหุ่นกระบอกไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะจัดอบรมการประดิษฐ์และการเชิดหุ่นกระบอกไทย ร่วมกับ “บ้านตุ๊กกะตุ่น หุ่นกระบอกไทย” ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจาก ครูชื้น สกุลแก้ว ศิลปินแห่งชาติและปูชนียาจารย์ของวงการหุ่นกระบอกไทย ผู้เป็นทายาทของนายเปียก ประเสริฐกุล เจ้าของคณะหุ่นกระบอกที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยการอบรมจะเริ่มตั้งแต่การประดิษฐ์หุ่นกระบอกไทยที่ทุกคนจะได้รับผลงานของตัวเอง ๑ ตัว จากนั้นเป็นการฝึกท่ารำและกระบวนการแสดง สำหรับเยาวชนอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป จำนวน ๔๐ คน พร้อมกันนี้จะต่อยอดให้ผู้ที่ เคยเข้ารับการอบรมมาแล้วในปีก่อนๆ ได้เรียนรู้การเชิดหุ่นเพิ่มเติมโดยเปิดรับไม่จำกัดจำนวน     ที่หอไทยนิทรรศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  รวม ๕ สัปดาห์ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันทุกครั้ง โดยผู้รับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม และได้ร่วมแสดงหุ่นกระบอกไทยที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในงานเชิดชูเกียรติ ครูชื้น สกุลแก้ว ในเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ร่วมการแสดงเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “พันท้ายนรสิงห์ เดอะ มิวสิคัล” ซึ่งเป็นการแสดงหุ่นกระบอกไทยแนวละครเพลงร่วมสมัยครั้งแรกของเมืองไทยในปลายปีนี้ด้วย

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.culture.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๕ ๒๓๕๘ หรือ ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๔๑ โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ ๕ เมษายน ศกนี้  และจะประกาศผลทางเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในพิธีเปิดการอบรม วันที่ ๒๐ เมษายน เวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีการแสดงหุ่นกระบอกไทยทั้งแบบโบราณและแบบร่วมสมัยที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในปีนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการหุ่นในวัฒนธรรมอาเซียน ที่จัดแสดงทั้งหุ่นไทยโบราณตั้งแต่ยุคเริ่มแรก และหุ่นอาเซียนที่มีความงดงามตามเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ รวมกว่า ๑๐๐ ตัว ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม ศกนี้  จากนั้นจะนำไปจัดแสดงในภูมิภาคต่างๆ ต่อไป