โครงการส่วนขยายไบเทค ภาพรวมคืบหน้ากว่า 80% เพียบพร้อมด้วยระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์แบบตอบรับทุกความต้องการ

คุณปนิษฐา บุรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคนางสาวปนิษฐา บุรี  กรรมการผู้จัดการ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  เปิดเผยถึงความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการส่วนขยายไบเทค ประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ว่า“ภาพรวมการก่อสร้างโครงการคืบหน้าไปแล้ว80%  โดยที่การก่อสร้างชั้นที่ 1 ซึ่งเป็นส่วนพื้นที่จัดแสดงสินค้าเสร็จไปแล้วกว่า 99%พื้นที่ชั้น 2 เสร็จไปแล้วกว่า 98%  และกำลังดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องจนถึงชั้นที่ 3 เสร็จไปแล้วกว่า 60% ซึ่งในส่วนของพื้นที่โถงแสดงสินค้าและนิทรรศการใหม่ (อีเว้นท์ฮอลล์ 100) กำลังเริ่มดำเนินการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Super truss) ที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อการรับน้ำหนักมีความยาวเป็นพิเศษมากกว่า 108 เมตร และสูงถึง 25 เมตร โถงนิทรรศการแห่งนี้ยังมีพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์ กว้างขวางสามารถจัดงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จัดงานได้หลายหลายรูปแบบ ในขณะที่โครงสร้างหลังคาเหล็กบริเวณอีเว้นท์ฮอลล์ 98 และ อีเว้นท์ฮอลล์ 99 กำลังดำเนินการติดตั้งเสร็จไปแล้วกว่า 45%

สำหรับงานระบบสาธารณูปโภคได้ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ตามแผน โดยเริ่มจากห้องควบคุมระบบไฟฟ้าที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคใช้งบประมาณลงทุน 150 ล้านบาท ในการจัดทำสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 40 เมกะวัตต์  ซึ่งมีขนาดแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าเดิมมากถึง 115 กิโลโวลท์ โดยที่โครงการส่วนขยายไบเทคมีขนาดกำลังไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าภายในศูนย์ 9,780  กิโลวัตต์  ส่งผลทำให้ระบบไฟฟ้าของไบเทคมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ภายในอาคารยังได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินเพื่อรองรับระบบ ความปลอดภัยที่สำคัญต่างๆ อาทิ  ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบป้องกันอัคคีภัย  ระบบลิฟท์ดับเพลิง  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางหนีไฟ  รวมถึงรองรับการใช้งานในส่วนพื้นที่จัดแสดงงานและบริเวณห้องประชุม พร้อมให้บริการระบบปรับอากาศและไฟฟ้าแสงสว่าง ในส่วนของระบบทำความเย็น เป็นระบบทำน้ำเย็นจากส่วนกลาง Central chiller มีขนาดปริมาณการทำความเย็น 11,000 ตัน สามารถรองรับการจัดแสดงงานได้พร้อมกันทุกพื้นที่ในเวลาเดียวกัน

โครงการส่วนขยายไบเทค ได้มุ่งเน้นความสำคัญกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและการประชุม รวมถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าทุกกลุ่มทั้งผู้จัดงาน ผู้แสดงงาน และผู้เข้าชมงาน ได้เข้ามาใช้บริการภายในไบเทคให้เป็นไปอย่างราบรื่น