เจอ บุปผา “ถึงแก้ผ้าก็ไม่(น่า)รอด!!!” “บุปผาอาริกาโตะ” 12 เมษายน 59 นี้ ในโรงภาพยนตร์

เจอ บุปผา 

“ถึงแก้ผ้าก็ไม่(น่า)รอด!!!”

เก้า สุภัสสรา

เป็น

บุปผา คนใหม่

Printโปสเตอร์ธีม ของ #บุปผาอาริกาโตะ

ท้าหนาวติดลบ ท้าหลอนจนติดใจ

โดย ยุทธเลิศ สิปปภาค

“บุปผาอาริกาโตะ”

12 เมษายน 59 นี้ ในโรงภาพยนตร์

#บุปผาอาริกาโตะ #buppaharigato