ฟังเพลง “ใจ… ใจ” (ost.คิวชู…แล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กัน) และชมMVพร้อมกันได้แล้ววันนี้

 
Reality Happy Movie “คิวชู…แล้วพรุ่งนี้เราคงจะรู้กัน”
24 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์เฉพาะเครือSF Cinema
 
ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆของ
 “K y u s h u . . . แ ล้ ว พ รุ่ ง นี้ เ ร า ค ง จ ะ รู้ กั น” 
by SanQ Band ได้ที่…
Facebook: Kyushu The Movie by Sanqband
Instagram: Sanqband
Twitter: Sanqband