สถาบันอาหาร ฉลอง 20 ปี เปิดบ้านจัดสัมมนา “แนวโน้มอาหารสุขภาพในอาเซียน” ฟรี

NFI Seminar 1 Dec2015สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภทเข้าร่วมงานเสวนา “Trends of  Innovative Health Food in Food Services & Food Industry”

ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

(Thai Food Heritage) ชั้น 2 สถาบันอาหาร ถ.อรุณอมรินทร์ 36 (เชิงสะพานพระราม 8)  รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง  “แนวโน้มตลาดอาหารสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพ กลุ่มผู้ป่วย กลุ่ม ผู้สุงอายุในอาเซียน” โดยคุณยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมด้วยการเสวนาเรื่อง “ตลาดธุรกิจอาหารสุขภาพกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน โอกาส ปัญหาและอุปสรรค” โดยนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในแวดวงอาหารสุขภาพ อาทิ คุณธีรนาฎ โชควัฒนา ประธานผู้ก่อตั้ง SPA FOODS และบริษัท นูทรีชั่นเฮ้าส์ จำกัด คุณเกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูด โพรเซสซิ่ง จำกัด ซึ่งงานเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน NFI Open House 20th  Anniversary  “Find Cut Show Case อุตสาหกรรมก้าวล้ำด้วยนวัตกรรมอาหารไทย”  ที่สถาบันอาหารจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2558 ณ สถาบันอาหาร ถ.อรุณอมรินทร์ 36

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งความจำนงและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธราธิป และ คุณฐิติวรดา  ฝ่ายฝึกอบรม โทรศัพท์  0 2886 8088 ต่อ 2208, 2212  โทรสาร 0 2886 8104 E-mail : training@nfi.or.th, หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/NFI.training  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น