ทรูมูฟ เอช จับมือ แจสเปอร์ พัฒนาบริการบนเทคโนโลยี IoT เสริมแกร่งองค์กรธุรกิจทั่วไทย ก้าวล้ำสู่สมาร์ทบิสิเนส

นางสาวรัชนี ทีปประสาน ผู้อำนวยการ ด้านลูกค้าองค์กรธุรกิจ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นายทอม ฟิชเชอร์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการส่วนภูมิภาค ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น แจสเปอร์ ประกาศความร่วมมือพัฒนาโซลูชั่นบนแพลตฟอร์ม Internet of Things (IoT) สำหรับลูกค้าองค์กรของทรูทั่วประเทศ โดยเป็นการผนวกเครือข่ายโทรศัพท์เคลี่อนที่ของทรูมูฟ เอช ผู้ให้บริการ 4G รายแรก และผู้ให้บริการ 3G ที่ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในไทย เข้ากับ IoT Control Center แพลตฟอร์มของแจสเปอร์ ผู้นำด้านแพลตฟอร์ม IoT ระดับโลก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งองค์กรธุรกิจทั่วไทยในการพัฒนาบริการใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีIoT ที่จะช่วยให้สิ่งต่างๆรอบตัวสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้เองและทำให้ระบบต่างๆทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจ และมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับลูกค้าองค์กรอีกด้วย

Control Center แพลตฟอร์ม ช่วยให้ทรูมูฟ เอช สามารถนำเสนอโซลูชั่นสำเร็จรูปที่ลูกค้าองค์กรของทรูในทุกธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรม นำไปใช้งานได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Connected Car) ที่ช่วยให้รถยนต์สามารถรับส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านอินเทอร์เน็ต อาทิ ข้อมูลสภาพการจราจร สภาพอากาศ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น, ระบบการบริหารจัดการยานพาหนะ (Fleet Management) ด้วยระบบอัจฉริยะแบบเรียลไทม์และอัตโนมัติ สามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถ อัตราการใช้เชื้อเพลิงของรถแต่ละคัน พฤติกรรมการขับรถของคนขับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการให้บริการโดยเฉพาะบริการระบบขนส่งหรือโลจิสติก, สมาร์ทซิตี้ (Smart City) เมืองอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ อาทิ สมาร์ทมิเตอร์ ช่วยให้มิเตอร์ไฟฟ้าหรือประปา สามารถส่งค่าที่อ่านได้ทันทีแบบอัตโนมัติ   และระบบขนส่งอัจฉริยะที่มีการเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันเพื่อใช้จัดการจราจรและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ  ซึ่ง Control Center แพลตฟอร์มนี้ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถกำหนดค่าการใช้งานได้ง่ายและแตกต่างกันตามความต้องการใช้งานเฉพาะของแต่ละรูปแบบธุรกิจ ทั้งยังเอื้อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้โดยอัตโนมัติ ตลอดจนเพิ่มความชาญฉลาดในการบริหารจัดการในระดับสากล ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเชื่อมโยงให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จ