“กรมชลประทาน”  จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล”  

แถลงข่าวเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่  ท่ามกลางสื่อมวลชนอย่างคับคั่ง  กับงาน “ 60พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล”  เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา ณ  ห้อง KM สำนักงานชลประทานที่ 11  โดยมี  คุณเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน  เป็นประธานในงานแถลงข่าว  โดยกล่าวถึงการจัดงาน “60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล” ขึ้น  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา สำหรับการจัดงานครั้งนี้จะมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงสืบสานการทรงงานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการชลประทานในทั่วทุกภาคของประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ละโครงการล้วนก่อเกิดประโยชน์ส่งผลทำให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ในการดำรงชีพ โดยในงานแถลงข่าวมีโชว์จากนักร้องสาว  กระแต อาร์สยาม มาร่วมสร้างสีสันขับร้องเพลง “ส้มตำ” อันเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อีกด้วย
   
01คนที่ 1     เรียงจากซ้าย         นายสมศักดิ์  เกตุจำนงค์                      
ตำแหน่ง                                 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 (ผส.ชป.11)
คนที่ 2     เรียงจากซ้าย         นายประดับ  กลัดเข็มเพชร  
ตำแหน่ง                                 ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา  (ผส.วพ.)
คนที่ 3     เรียงจากซ้าย         นายสัญชัย  เกตุวรชัย
ตำแหน่ง                                 รองอธิบดีกรมชลประทาน  (รธส.)
คนที่ 4     เรียงจากซ้าย         นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ     
ตำแหน่ง                                 อธิบดีกรมชลประทาน  (อธช.)
คนที่ 5     เรียงจากซ้าย         นายณรงค์  ลีนานนท์ 
ตำแหน่ง                                 รองอธิบดีกรมชลประทาน  (รธร.)
คนที่ 6     เรียงจากซ้าย         นายมนัส  กำเนิดมณี 
ตำแหน่ง                                 ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ผส.บค.)
คนที่ 7     เรียงจากซ้าย         กระแต  อาร์สยาม
ตำแหน่ง                                 ดารานักร้อง