มายด์ – โลโมโซนิค ร่วมมือกับจังหวัดระยอง ชวนคนไทยรักธรรมชาติ ปล่อยเต่า เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล 

ภาพรวมศิลปินเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  เพื่อเฉลิมพระเกียรติวโรกาสครบรอบ ๖0 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เกิดขึ้น ณ.หาดทรายแก้ว  เกาะเสม็ด เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นำโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดระยอง  กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย รวมทั้ง ศิลปิน อาทิ วงมายด์ และวงโลโมโซนิค กลุ่มศิลปินที่มีหัวใจรักธรรมชาติ ล่าสุด ทั้งวงมายด์และโลโมโซนิค ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดระยอง   เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ผ่านกิจกรรมการปล่อยเต่าทะเล และการทำความดีเพื่อสังคม ด้วยการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ถือเป็นการเริ่มต้นจุดประกายให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อความใส่ใจในสภาพแวดล้อมและธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย ซึ่งมีความเสื่อมถอยลงจากปริมาณของนักท่องเที่ยวจำนวนมากและการขาดจิตสำนึก ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติที่ต้องควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว

โดยงานนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต  กล่าวว่า  จังหวัดระยองมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย  มีความอุดมสมบรูณ์ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกฤดูกาลสามารถมาท่องเที่ยวจังหวัดเราได้หมด วันนี้เราได้มาทำกิจกรรมที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด เป็นสถานที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวใน นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันทรัพยากรทางธรรมชาติได้ถูกทำลาย จึงมีความจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ ๖0 พรรษาของ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” อยากให้คนไทยร่วมมือกันคนละไม้ละมือก็สามารถทำให้ความอุดมสมบูรณ์กลับมาสู่ประเทศไทยได้อีกครั้ง

ภาพรวมศิลปิน ประธานด้านศิลปิน วงมายด์ และ วงโลโมโซนิค   ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ได้เปิดใจถึงความรู้สึกที่ได้มาเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ว่า ประทับใจกับกิจกรรมแบบนี้ทุกครั้ง ปีนี้ถือเป็นปีที่ผมและเพื่อนในวงมายด์ และ วงโลโมโซนิค ได้เข้าร่วมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปัจจุบัน ทรัยพยากรทางทะเลนั้นสูญพันธ์ไปมากกว่าเมื่อก่อนเยอะ โดยเฉพาะ เต่าทะเล และครั้งนี้ก็มีโอกาส มีส่วนร่วม ในเรื่องของการปล่อยเต่าทะเล สำหรับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้พวกเราได้ออกมาร่วมรณรงค์ด้วย  อยากชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเกาะเสม็ด จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ที่คนนึกถึงและอยากจะมาพักผ่อน  การรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อนยังมีอีกหลายวิธีที่เราสามารถทำได้  ยังไงขอฝากให้คนไทยทุกคนตื่นตัวและช่วยกันเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมกันด้วยนะครับ”

เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้ แล้วก็อยากให้คนไทยหันมาใส่ใจ และช่วยกันคนละไม้ละมือ ในการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแค่นี้ เมืองไทยของเราก็น่าอยู่ แล้วธรรมชาติสวยงามก็จะอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนาน