‘เดวิด อินธี’ ร่วมสร้างความสุข ใน ‘สุขสันต์สงกรานต์หนองหาร’

ศิลปินลูกทุ่งเพื่อชีวิต เดวิด อินธี ฝรั่งบนหลังควาย นำขึ้นเวที “สุขสันต์สงกรานต์หนองหาร” ณ  อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ การแข่งขันเรือพาย, การประกวดเทพีสงกรานต์ และ การประกวดขบวนแห่รถจาก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จังหวัด สกลนคร ฯลฯ

นายบุญส่ง เตชะมณีสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาสงกรานต์วิถีไทย จังหวัดสกลนคร ภายใต้แนวคิด “สุขสันต์สงกรานต์หนองหาร” ซึ่งจัดขึ้นโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดสกลนคร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด สกลนคร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุรพล ยงยอด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร, นายวิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถึงชาวจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงร่วมฉลองสงกรานต์กันอย่างครึกครื้น

กิจกรรมในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหาสงกรานต์วิถีไทย จังหวัดสกลนคร ภายใต้แนวคิด “สุขสันต์สงกรานต์หนองหาร” มีความหลากหลาย โดยที่เน้นการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ อาชีพ และ การท่องเที่ยว อาทิ การสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จังหวัดสกลนคร (หลวงพ่อพระองค์แสน) การเปิดการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าชุมชน อุโมงค์น้ำ มหาสงกรานต์ มหามงคล การแสดงการละเล่นวิถีไทย “ก่อเจดีย์ทราย ตามสถาปัตยกรรมไทย” “รดน้ำดำหัววิถีไทย” การถ่ายภาพ “สงกานต์ตะวันรอนที่หนองหาร” การแสดงชุมชนและศิลปะพื้นถิ่น การแสดงบนเวทีของนิสิตนักศึกษา การแสดงชุมชนและศิลปะพื้นถิ่น ๔ ภาคของประเทศไทย การแข่งขันเรือยาวประเพณี 12 ฝีพาย การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงโดยนิสิต/นักศึกษา ขบวนแห่รถพิธีเปิดสงกรานต์วิถีไทยการประกวด “นางสงกรานต์ สวยใส ตามวิธีไทย” และปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตศิลปินลูกทุ่งเพื่อชีวิต เดวิด อินธี ฝรั่งบนหลังควาย