งาน “ร่มฉัตรแก้วพระจักรี สองร้อยปีนครเขื่อนขันธ์” ระหว่าง 2-6 เมษายน 2558 ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง สมุทรปราการ

poster1องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอพระประแดงและองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมงาน“ร่มฉัตรแก้วพระจักรี สองร้อยปีนครเขื่อนขันธ์”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 2 ในการที่ทรงสถาปนาเมืองนครเขื่อนขันธ์หรือปัจจุบันคือพระประแดงในปี 2358 ซึ่งครบ200 ปีในปีนี้  ประการที่สองคือการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระชนมายุ 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา  ประการสุดท้ายคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม” งานนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 2-6 เมษายน 2558  ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์  อ.พระประแดง สมุทรปราการ โดยจะเริ่มงานตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 22.00 น. ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่น มหกรรม OTOP ร้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมทั้งการออกร้านกิ่งกาชาด อำเภอพระประแดง  งานนิทรรศการ  งานวัฒนธรรม  การออกร้านสาธิตการทำอาหารของแต่ละชุมชน

สำหรับกิจกรรมสำคัญของแต่ละละวันเริ่มตั้งแต่วันที่  2 เมษายน 2558   เวลา 18.00 น. การแสดง Multimedia สองร้อยปีที่นครเขื่อนขันธ์   เวลา 19.00 น. การประกวดสาวงามนครเขื่อนขันธ์ พร้อมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินโบว์ชมพู อาร์สยาม และเวลา 21.00 น.  การแสดง แสง สี เสียง บนม่านน้ำ  ชุด คลองลัดโพธิ์ คลองแห่งความยั่งยืน สำหรับวันที่  3เมษายน 2558   เวลา 18.00 น. การแสดง Multimedia สองร้อยปีที่นครเขื่อนขันธ์   เวลา 19.00 น.การแสดงชุด…เรืองอารยธารสมุทรปราการภิรมย์รัตน์… เวลา 20.00 น.การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินอ๊อด คีรีบูน  และเวลา 21.00 น.  การแสดง แสง สี เสียง บนม่านน้ำ  ชุด คลองลัดโพธิ์ คลองแห่งความยั่งยืน    สำหรับวันที่  4 เมษายน 2558   เวลา 18.00 น. การแสดง Multimedia สองร้อยปีที่นครเขื่อนขันธ์ เวลา 19.00 น.การแสดงชุด…เรืองอารยธารสมุทรปราการภิรมย์รัตน์… เวลา 20.00 น.การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินแกรมมี่ โกล์ด เต๋า ภูศิลป์  และเวลา 21.00 น.  การแสดง แสง สี เสียง บนม่านน้ำ  ชุด คลองลัดโพธิ์ คลองแห่งความยั่งยืน

สำหรับวันที่  5 เมษายน 2558  เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่พร้อมพิธีเปิดงาน  ซึ่งจะเริ่มเวลา 18.00 น. โดยนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  โดยมีนายวัชระ  เติมวรรธนภัทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง  กล่าวต้อนรับ  จากนั้นนายอำเภอพระประแดงเป็นกล่าวรายงานการจัดงาน เวลา 18.25 น. นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จะกล่าวถึงนโยบายการสนับสนุนการจัดงาน  และในเวลา 18.30 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ทำพิธีเปิดงาน พร้อมบันทึกภาพร่วมกัน  เวลา 19.00 น. ประธานและคณะชมการแสดงแสง สีเสียง ชุด “นครเขื่อนขันธ์สองร้อยปี” ชมการแสดงม่านน้ำพุ ประกอบแสง สี เสียง พร้อมการแสดง   คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง  และปิดท้ายพิธีเปิดในเวลา 20.30 น.  กับการแสดงโขนตอน ทศกัณฐ์สิ้นชีวาและพระรามปล่อยม้าอุปการ  ซึ่งในพิธีเปิดยังมีการเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าท้องถิ่น เพื่อแสดงความเป็นไทยด้วย ในวันที่  6 เมษายน 2558  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน  กิจกรรมที่เป็นสีสรรค์ของงานจะเริ่มเวลา 18.00 น. เช่นเดิมเป็นการแสดง Multimedia สองร้อยปีที่นครเขื่อนขันธ์   เวลา 19.00 น.การแสดงชุด…เรืองอารยธารสมุทรปราการภิรมย์รัตน์… เวลา 20.00 น.การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินรุ่ง สุริยา และเวลา 21.00 น.  การแสดง แสง สี เสียง บนม่านน้ำ  ชุด คลองลัดโพธิ์ คลองแห่งความยั่งยืน  และเวลาเดียวกันที่เวทีการแสดง  จะเป็นการแสดงละครพันทาง ชุด มหาเทวีศรีสอบู  

สำหรับการจัดการจราจร มีการจัดสถานที่ไว้จอดรถ 2 แห่งคือที่พระประแดงอาเขตและจุดจอดรถบริเวณสะพานพระราม 9   จากนั้นจะมีรถนำเข้าสู่บริเวณจัดงาน   สำหรับการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะจะมีรถสาย 6 สาย 82 และสาย 138 จอดใกล้บริเวณจัดงาน สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต.ทรงคนอง โทร.02 818 5225 หรือที่สภาวัฒนธรรม ต.ทรงคนอง โทร. 092 2293594